ტრენინგ-კურსი "სასწავლო კურსი ნეიროფსიქოლოგიაში"

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფსიქოლოგიის დეპარტამენტი გთავაზობთ ტრენინგ-კურსს "სასწავლო კურსი ნეიროფსიქოლოგიაში". კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე. სრული კურსის ღირებულებაა 750 ლარი.