ნნი-ს თანამშრომლები 13-16 მაისს იმყოფებოდნენ საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც წარადგინეს ნაშრომი „პილეფსიით დაავადებული ბავშვების ნეიროფსიქოლოგიური ფუნქციობა“

 

13 – 16 May 2017
Brain Plasticity in Epilepsy
Leuven, Belgium
www.epilepsy2017.com