ეპილეფსიის მკურნალობის ახალი პერსპექტივები

 

✅ გერმანიის განათლების სამინისტროს გრანტი ქართველი პაციენტების ჯანმრთელობის სამსახურში .
✅ ეპილეფსიის მკურნალობის ახალი პერსპექტივები .
✅ პროფესორი თენგიზ გლოველი ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტში.